DocTruyenChuFull.Com

Lâm Uyên Hành (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Lâm Uyên Hành

Lâm Uyên Hành

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Lâm Uyên Hành truyện chữ Full. Tô Vân bị mù do kiếm thần tàn sát Thiên Môn trấn. Thiên mốn trấn nơi hắn dành hơn mười năm sinh sống, chỉ có chính bản thân hắn là người. Càng không nghĩ đến bên ngoài Thiên môn trấn, trong vòng trăm dặm chính là khu không người rất nổi danh.