DocTruyenChuFull.Com

Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Trạng Thái: Đang cập nhật
Chia Sẽ:

Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên - Kim Ngư muốn viết chính là mình trong lòng kiếm tu chuyện xưa, một cái thuần túy kiếm tu, cùng với một cái áp che Chư Thiên kiếm đạo.