DocTruyenChuFull.Com

Không Gian Trọng SInh: Thịnh Sủng Thần Y Thương Nữ (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Không Gian Trọng SInh: Thịnh Sủng Thần Y Thương Nữ

Không Gian Trọng SInh: Thịnh Sủng Thần Y Thương Nữ

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Không Gian Trọng SInh: Thịnh Sủng Thần Y Thương Nữ truyện chữ Full. Một sớm trọng sinh, được tổ truyền bảo bối, mở ra dị năng không gian, học dược lý thành thần y. Khai phòng khám, kiến công ty, mua phòng mua đất, nhận tổ quy tông, giá trị con người càng ngày càng cao, cầu thân đội ngũ càng lúc càng lớn.