Chương 1308: Ta Sẽ Đưa Nàng Trở Về! (hết)

Chương 1307: Trận Chiến Cuối Cùng

Chương 1306: Tiến Vào Tổ Cảnh

Chương 1305: Phá Vỡ Phong Ấn

Chương 1304: Luân Hồi

Chương 1303: Cầu Nguyện

Chương 1302: Thành Công Hay Không

Chương 1301: Một Năm

Chương 1300: Thanh Dương Trấn

Chương 1299: Lựa Chọn

Chương 1298: Hậu Thủ

Chương 1297: Khe Nứt Vị Diện

Chương 1296: Tự Mình Thủ Hộ

Chương 1295: Ma Hoàng Chi Thủ

Chương 1294: Ma Hoàng Chi Tượng

Chương 1293: Kịch Đấu Tam Vương Điện