Chương 1563: Tà Thần vẫn lạc (đại kết cục)

Chương 1562: Sức mạnh của sinh linh

Chương 1561: Trận chiến cuối cùng

Chương 1560: Đại Chúa Tể

Chương 1559: Át chủ bài cuối cùng

Chương 1558: Mười mắt

Chương 1557: Sức mạnh tối cường

Chương 1556: Tái chiến Thiên Tà Thần

Chương 1555: Người thứ ba trên bảng

Chương 1554: Có tên của ta

Chương 1553

Chương 1552: Ban thưởng

Chương 1551: Lúc gặp lại, đã quân lâm Đại Thiên

Chương 1550: Diệt ma trong chớp mắt

Chương 1549: Tái chiến hắc thi

Chương 1548: Đã từng hỏi qua?