DocTruyenChuFull.Com

Hồng Mông Thiên Đế (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Hồng Mông Thiên Đế

Hồng Mông Thiên Đế

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Hồng Mông Thiên Đế truyện chữ . Thiếu niên Lăng Phong, đằng không xuất thế, giết Thần Ma, nghịch Cửu Thiên, chiến Lục Đạo Luân Hồi, dẫn đầu Nhân tộc trở lại đỉnh phong, chấp chưởng Hồng Mông đại đạo.