DocTruyenChuFull.Com

Họa Cốt Nữ Ngỗ Tác (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Họa Cốt Nữ Ngỗ Tác

Họa Cốt Nữ Ngỗ Tác

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Họa Cốt Nữ Ngỗ Tác. 21 thế kỷ, nàng là khảo cổ giới tiếng tăm lừng lẫy sủng nhi. Một sớm xuyên qua, thành cẩm giang kỷ gia kia vốn nên sống sờ sờ đói chết tam tiểu thư.

Một đôi khéo tay, sờ được tranh tranh bạch cốt, phá được ngàn năm án treo. Hắn là nhiều kim mạo mĩ lãnh Vương gia, vì bác mỹ nhân cười, không tiếc tiết tháo vỡ đầy đất, liên tiếp cuồng phác, đều gặp xem thường. “Vương gia, sờ một lần, một ngàn lượng.” “Bổn vương cho ngươi một vạn lượng, hôn một cái!”