DocTruyenChuFull.Com

Hello! Người Thừa Kế (Xin Chào! Người Thừa Kế) (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Hello! Người Thừa Kế (Xin Chào! Người Thừa Kế)

Hello! Người Thừa Kế (Xin Chào! Người Thừa Kế)

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Anh thân là người kế thừa tập đoàn Đế Hào, tính cách quyết đoán lãnh huyết nhưng đối với cô lại là yêu chiều đến tận xương tủy.