Chương 1085: Đại kết cục!

Chương 1084: Siêu thoát hỗn độn!

Chương 1083: Ta là chúa tể của thế giới mới!

Chương 1082: Giết vào thế giới Hỗn Độn!

Chương 1081: Trở về!

Chương 1080: Hy sinh!

Chương 1079: Hi Nguyệt bị chọc giận!

Chương 1078: Độ thiên kiếp!

Chương 1077: Bị nhốt!

Chương 1076: Chiến Hỗn Nguyên đại đế!

Chương 1075: Hắn thế mà còn dám tới!

Chương 1074: Thế giới vũ trụ sụp đổ

Chương 1073: Kinh biến!

Chương 1072: Nói là làm ngay

Chương 1071: Hôn sự

Chương 1070: Cá lọt lưới