DocTruyenChuFull.Com

Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm truyện chữ Full. Hàn Tuyệt (Hàn Thỏ Đế) Linh căn tư chất, Tiên Thiên số mệnh mỗi ngày cũng có thể đổ xúc xắc ngẫu nhiên cải biến, nhưng chỉ có thể dao động một lần, mỗi ngày bảy giờ sáng có thể đổi mới.

5 Chương mới nhất Danh sách chương