DocTruyenChuFull.Com

Đích Nữ Trọng Sinh Ký (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Đích Nữ Trọng Sinh Ký

Đích Nữ Trọng Sinh Ký

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Ở nhà là tiểu trong suốt, gả chồng sau là bài trí, cuối cùng táng thân biển lửa thi cốt vô tồn, đây là Hàn Ngọc Hi đời trước vẽ hình người.

Sống lại một đời, Hàn Ngọc Hi nỗ lực tiến tới, chỉ nguyện không hề làm làm nền cùng bình hoa, sau đó tìm được như ý lang quân, bình an phú quý quá cả đời.