DocTruyenChuFull.Com

Địa Phủ Đánh Dấu Ngàn Năm, Đầu Thai Khí Khóc Nữ Đế (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Địa Phủ Đánh Dấu Ngàn Năm, Đầu Thai Khí Khóc Nữ Đế

Địa Phủ Đánh Dấu Ngàn Năm, Đầu Thai Khí Khóc Nữ Đế

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Địa Phủ Đánh Dấu Ngàn Năm, Đầu Thai Khí Khóc Nữ Đế truyện chữ Full. Lý Hằng sau khi chết linh hồn đi vào địa phủ, vốn cho rằng sẽ chuyển thế đầu thai, lại tại Diêm Vương điện mở ra đánh dấu hệ thống.
Kết quả là, trở thành một tên quét rác âm sai, du đãng tại Địa phủ các ngõ ngách.