DocTruyenChuFull.Com

Đệ Tử Của Ta Tất Cả Đều Là Đại Đế Chi Tư (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Đệ Tử Của Ta Tất Cả Đều Là Đại Đế Chi Tư

Đệ Tử Của Ta Tất Cả Đều Là Đại Đế Chi Tư

Trạng Thái: Đang cập nhật
Chia Sẽ:

Đọc truyện Đệ Tử Của Ta Tất Cả Đều Là Đại Đế Chi Tư truyện chữ Full. Lục Trường Sinh: Ta? Ta chẳng có gì ghê gớm, chính là bọn hắn sư tôn thôi. Đại đệ tử, là Nam Vực Thanh Vân Kiếm thánh. Nhị đệ tử, vạn cổ Nữ Đế. Tam đệ tử, đương thời đại nho, Văn Khúc tinh hạ phàm. Tứ đệ tử, Ma Thần chuyển thế, trấn áp Cửu U.

5 Chương mới nhất Danh sách chương