DocTruyenChuFull.Com

Đệ Nhất Kiếm Thần - Diệp Huyên (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Đệ Nhất Kiếm Thần - Diệp Huyên

Đệ Nhất Kiếm Thần - Diệp Huyên

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Đệ Nhất Kiếm Thần - Diệp Huyên truyện chữ Full. Diệp Huyên thân là Thái Tử được chọn lựa, làm hết trách nhiệm và năng lực của bản thân đi tranh quyền lợi và tài nguyên tốt nhất cho gia tộc. Những trưởng lão gia tộc vong ơn bội nghĩ phế hắn thậm chí hại cả em gái hắn.