DocTruyenChuFull.Com

Đấu La Đại Lục (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Đấu La Đại Lục

Đấu La Đại Lục

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Nhân vật chính Kiếp trước là thiên tài sau khi chế tạo ám khí cao nhất của đường môn: Phật Nộ Liên Hoa. Xuyên việt mang theo võ công cùng với ám khí Đường Môn đến thế giới không có võ công cùng ám khí siêu đẳng như thế