DocTruyenChuFull.Com

Đại Y Lăng Nhiên (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Đại Y Lăng Nhiên

Đại Y Lăng Nhiên

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Đại Y Lăng Nhiên truyện chữ Full. Lăng Nhiên, với mục tiêu trở thành bác sĩ vĩ đại nhất thế giới, bất ngờ được hệ thống bàn tay vàng lựa chọn!  Và đó chính là hệ thống có trình độ chuyên môn y tế rất cao! Với sự trợ giúp của hệ thống, Thần Y Lăng Nhiên có thể đạt đến trình độ chuyên môn như nào?

5 Chương mới nhất Danh sách chương