DocTruyenChuFull.Com

Nhập Số Chương Để Tìm Chương VD: 200
Đại Y Lăng Nhiên

Đại Y Lăng Nhiên

Trạng Thái: Full
Thể Loại: Đô Thị Hệ Thống
Views: 7048

Đọc truyện Đại Y Lăng Nhiên truyện chữ Full. Lăng Nhiên, với mục tiêu trở thành bác sĩ vĩ đại nhất thế giới, bất ngờ được hệ thống bàn tay vàng lựa chọn!  Và đó chính là hệ thống có trình độ chuyên môn y tế rất cao! Với sự trợ giúp của hệ thống, Thần Y Lăng Nhiên có thể đạt đến trình độ chuyên môn như nào?

5 Chương mới nhất Danh sách chương
Đọc truyện chữ Full
Đọc truyện chữ Full
Đọc truyện chữ Full
Đọc truyện chữ Full