DocTruyenChuFull.Com

Đại Đạo Triêu Thiên (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Đại Đạo Triêu Thiên

Đại Đạo Triêu Thiên

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Đại Đạo Triêu Thiên truyện chữ Full.

Ta chính là kiếm.

Trăm dặm giết một người, mười bước không muốn đi.

Trăm dặm giết một người, mười bước không thể đi.

Trăm dặm giết một người, mười bước? Không thể!

Trong ta có kiếm, trong kiếm có ta.

Đại Đạo Triêu Thiên, tất cả chấp nhất kiếm.