DocTruyenChuFull.Com

Đại Chu Tiên Lại (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Đại Chu Tiên Lại

Đại Chu Tiên Lại

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Đại Chu Tiên Lại truyện chữ Full. Lý Mộ xuyên qua tu tiên giới yêu mị mọc lan tràn, quần ma loạn vũ, Lý Mộ ban đầu thật chỉ muốn sống tạm, nhưng hắn trong lúc vô tình cứu được tiểu hồ ly bỗng nhiên miệng nói tiếng người, nói muốn lấy thân báo đáp. . .