DocTruyenChuFull.Com

Nhập Số Chương Để Tìm Chương VD: 200
Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Trạng Thái: Đang cập nhật
Thể Loại: Huyền Huyễn
Views: 23904

Long Trần bị Long gia lấy linh căn, linh huyết, rút linh cốt nhưng hắn là Đan Đế trọng sinh, là linh hồn dung hợp, hay cả hai vốn là một… Cùng trí nhớ Đan Đế và công pháp Cửu Tinh Bá Thể Quyết Long Trần sẽ thay đổi bố cục chư thiên vạn giới ra sao.

Giang hồ truyền văn, Long Trần vừa đến, hà vân đầy trời. Long Trần vừa đi, tan cửa nát nhà, Long Trần đến đâu gà bay chó chạy.

5 Chương mới nhất Danh sách chương