DocTruyenChuFull.Com

Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên

Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên truyện chữ Full. Một cái thể chất nhu nhược, thuần khiết thiện lương công tử nhà giàu, vẫn là bị mọi người bảo vệ đối tượng, chính là trải qua hai tháng quân doanh sinh hoạt sau, hắn bắt đầu biến thành xấu.