DocTruyenChuFull.Com

Cổ Chân Nhân (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Trạng Thái: Đang cập nhật
Chia Sẽ:

Đọc truyện Cổ Chân Nhân truyện chữ Full. Ở nhân loại phồn diễn sinh sống trong quá trình, các tiên hiền từng bước phát hiện cổ trùng ảo diệu. Cùng với mở mang Không Khiếu, vận dụng bản thân chân nguyên đến nuôi nấng, luyện hóa, điều khiển này chút cổ, đạt đến các loại mục đích người, gọi chung là "Cổ sư". Truyện đang được tác chỉnh sửa cho phù hợp với luật bên Trung, khi nào tác ra chương thì mình Up tiếp

5 Chương mới nhất Danh sách chương