DocTruyenChuFull.Com

Chư Giới Tận Thế Online (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Chư Giới Tận Thế Online

Chư Giới Tận Thế Online

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Chư Giới Tận Thế Online truyện chữ Full. Đây là xấu nhất thời đại, trong trò chơi yêu ma xâm nhập hiện thực, thực lực kinh khủng đến để cho người ta tuyệt vọng, toàn bộ thế giới hiện thực đi hướng tận thế. Thâm niên người chơi Cố Thanh Sơn, cùng cuối cùng BOSS đồng quy vu tận, một khi xuyên qua, về tới trò chơi nhượng lại trước đó. Lúc này trò chơi chưa Open Beta, nội dung cốt truyện chưa bắt đầu, Cố Thanh Sơn lại phát hiện, mình người mang đánh giết cuối cùng BOSS ban thưởng, đã có thể tiến vào trò chơi...