DocTruyenChuFull.Com

Chiến Thần Thánh Y (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Chiến Thần Thánh Y

Chiến Thần Thánh Y

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Chiến Thần Thánh Y truyện chữ Full. Đường Nghiêu mắc bệnh trầm cảm, gia tộc xí nghiệp bị người bá chiếm, cha mẹ người nhà bị mưu hại, một thế hệ y thánh thế gia nguy ngập nguy cơ, duy nhất truyền nhân có cứu vãn được thế cục hay không.

Chiến Thần Thánh Y tác giả Thanh Ca Mộ Tuyết