DocTruyenChuFull.Com

Nhập Số Chương Để Tìm Chương VD: 200
Chiến Thần Hào Môn Giang Ninh

Chiến Thần Hào Môn Giang Ninh

Trạng Thái: Đang cập nhật
Thể Loại: Ngôn Tình Đô Thị
Views: 6556

Đọc truyện Chiến Thần Hào Môn Giang Ninh truyện chữ Full. Mười lăm năm trước, hắn là hào môn khí tử, lưu lạc đầu đường, một cái tiểu nữ hài đem chính mình kẹo đưa cho hắn. Mười lăm năm sau, hắn là Đông Phương đệ nhất chiến thần, quyền tài vô song! Vương giả trở về, cam tâm lớn tuổi tới cửa con rể, chỉ vì kia một viên kẹo ân tình, khi ta dắt ngươi tay khi, này thiên hạ, không người còn dám khi dễ ngươi.