DocTruyenChuFull.Com

Chí Tôn Đồng Thuật Sư (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Chí Tôn Đồng Thuật Sư

Chí Tôn Đồng Thuật Sư

Trạng Thái: Đang cập nhật
Chia Sẽ:

Đọc truyện Chí Tôn Đồng Thuật Sư truyện chữ Full. Chí Tôn Đồng Thuật Sư Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Thế kỷ 24 Lạc Thanh Đồng khi xuyên qua, thành hạ đẳng tiểu quốc trấn quốc Hầu phủ bị phế thiên tài đại tiểu thư! Một đôi huyết đồng, ngạo thế vô song! Giám bảo thấu thị, y độc phá phòng, không gì làm không được! Hồn Vũ song tu, Khí Dược song tuyệt, ngự thú bày trận. . .