DocTruyenChuFull.Com

Nhập Số Chương Để Tìm Chương VD: 200
Chí Cường Giả Hàng Lâm Đô Thị

Chí Cường Giả Hàng Lâm Đô Thị

Trạng Thái: Full
Thể Loại: Tiên Hiệp Đô Thị Tu Chân
Views: 12106

Đọc truyện Chí Cường Giả Hàng Lâm Đô Thị truyện chữ Full. Giới thiệu tóm tắt: một 300 cân Đại Bàn Tử, trong lúc vô tình được một viên thần bí hạt châu. Hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là làm sao đem chính mình này một thân thịt mỡ cho giảm hạ xuống.

5 Chương mới nhất Danh sách chương