DocTruyenChuFull.Com

Chí Cường Giả Hàng Lâm Đô Thị (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Chí Cường Giả Hàng Lâm Đô Thị

Chí Cường Giả Hàng Lâm Đô Thị

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Chí Cường Giả Hàng Lâm Đô Thị truyện chữ Full. Giới thiệu tóm tắt: một 300 cân Đại Bàn Tử, trong lúc vô tình được một viên thần bí hạt châu. Hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là làm sao đem chính mình này một thân thịt mỡ cho giảm hạ xuống.