DocTruyenChuFull.Com

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Khi boss trùm biến thành người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không cùng với trọng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?