DocTruyenChuFull.Com

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo truyện chữ Full. Một trong những siêu phẩm hài hước của tu tiên giới, Khương Hàn kiếp trước bị Nữ Đế ép buộc song tu trăm năm, nay niết bàn trọng sinh thành người ở rể từ nay khinh bỉ đại lục, nhất trụ kình thiên định càn khôn.