DocTruyenChuFull.Com

Bị Dạy Dỗ Thành Thánh (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Bị Dạy Dỗ Thành Thánh

Bị Dạy Dỗ Thành Thánh

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Bị Dạy Dỗ Thành Thánh truyện chữ Full. Lục Trần có 5 vị sư phụ tuyệt thế cao thâm cho nên hắn không quản người nào bối cảnh kinh thiên hay thực lực thông thiên. Tất cả mọi thứ đã có các sư phụ bảo kê.