DocTruyenChuFull.Com

Bắt Đầu Thổ Lộ Với Mỹ Nữ Sư Tôn (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Bắt Đầu Thổ Lộ Với Mỹ Nữ Sư Tôn

Bắt Đầu Thổ Lộ Với Mỹ Nữ Sư Tôn

Trạng Thái: Đang cập nhật
Chia Sẽ:

Đọc truyện Bắt Đầu Thổ Lộ Với Mỹ Nữ Sư Tôn truyện chữ Full. Trương Dật xuyên không đến tu tiên giới trở thành sói ca đại sư huynh, nam đệ tử duy nhất của môn phái. Có được hệ thống hack, nhiệm vụ tân thủ thổ lộ với mỹ nữ sư tôn. Nhiệm vụ thành công nhận tu vi tăng + chí tôn thánh thể, nhiệm vụ thất bại cả đời làm chó, mất đi khả năng sinh dục.