DocTruyenChuFull.Com

Nhập Số Chương Để Tìm Chương VD: 200
Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

Trạng Thái: Đang cập nhật
Thể Loại: Huyền Huyễn Xuyên Không
Views: 11067

Quân Tiêu Dao xuyên qua Huyền Huyễn thế giới, trở thành Hoang Cổ thế gia Thần tử, củng có vô địch bối cảnh, kinh thế thiên phú, càng đạt được đánh dấu hệ thống, bắt đầu đánh dấu một bộ đại thành Hoang Cổ thánh thể.

Tại Thái Nhạc cổ bia đánh dấu, thu hoạch được Lục tinh ban thưởng, Thần Tượng Trấn Ngục Kình!

Tại mười tuổi bữa tiệc đánh dấu, thu hoạch được thất tinh ban thưởng, Chí Tôn cốt!

5 Chương mới nhất Danh sách chương