DocTruyenChuFull.Com

Hệ Thống Xuyên Nhanh Ác Nam Không Dễ Chọc (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Hệ Thống Xuyên Nhanh Ác Nam Không Dễ Chọc

Hệ Thống Xuyên Nhanh Ác Nam Không Dễ Chọc

Trạng Thái: Đang cập nhật
Chia Sẽ:

Lăng Thanh Huyền vốn là một trưởng lão của tông môn cao cấp tại Tu Tiên giới, thế mà lại không rõ nguyên do...ngủm. Chẳng hiểu tại sao mình chết, lại còn thấy một con heo đen nhảy nhót, tự xưng là hệ thống, tự động trói định mình "Ký chủ thân ái, hệ thống hiệu ZZ vì ngài phục vụ, hoàn thành nhiệm vụ cô liền có thể sống lại!" Lăng Thanh Huyền: "Không."